Wegens een nijpend gebrek aan spinnen hebben wij weer spinnen gefokt en zijn voor de echte liefhebbers te koop voor fokprijzen.

€ 5,65

Mijnspin
De mijnspin is de enige vertegenwoordiger van de zogenaamde rechtkakigen in Nederland. Dit in tegenstelling tot de tangkakigen waar de andere spinnen in ons land toe behoren.
Ze maken een woonbuis in de bodem van naaldbossen. Het woonhuis kan tot een halve meter lang zijn en de wanden zijn bekleed met een dicht spinsel.
Bovengronds ziet men een buisvormig deel met een gesloten vanggedeelte. Vrijwel hun hele leven verblijven ze in hun ondergrondse woning.
Alleen als de mannetjes geslachtsrijp zijn verlaten zij hun huis opzoek naar een ondergrondse minnares. Ze nemen er de tijd voor want een paring kan bij deze mijnspinnen wel een hele dag duren.
Mijnspinnen kunnen voor spinnen vrij oud worden wel een jaar of 8. Pas na 4 jaar zijn ze geslachtsrijp en volwassen.
Je kan hun woningen aantreffen op zonnige plaatsen in dennebossen en op zonnige hellingen langs de rand van het bos.

€ 9,30

Gerande oeverspin
Dit is de grootste in Nederland voorkomende spin. Hij behoort tot de grote wolfspinnen. Men kan hem vinden aan de oevers van sloten en plassen in bosrijke omgeving en bij moerassen waar plantengroei langs de oevers aanwezig is (geen riet). Bij rustig zonnig weer ligt het dier soms doodstil urenlang op het water, loerend naar prooi. Dit bestaat voornamelijk uit boven en op het water aanwezige tweevleugeligen, maar ook in het water levende dieren staan op zijn menu. Want hij loopt niet alleen over het water maar duikt ook wel eens onder, om zijn prooi onderwater te achtervolgen. Bij gevaar duikt hij onmiddellijk onder. Het dier ziet er mooi uit, het lichaam is donker olijfbruin en dicht fluwelig behaard aan de zijkanten lopen brede geel-witte banden. Hij wordt twee jaar oud en moet in die tijd twee maal overwinteren. In het voorjaar na de tweede overwintering zijn ze geslachtsrijp. Dan vindt ook de paring plaats dit is voor het mannetjes een vrij riskante onderneming. mannetjes zijn ook hier weer veel kleiner dan de vrouwtjes. De man wacht met zijn amoureuze toenaderingen tot het wijfje een prooi aan het leegzuigen is. Een enkele keer gebeurt het dat het wijfje haar prooi in de steek laat en haar toekomstige minnaar bovenaan het dagmenu plaatst. Na de paring maakt het wijfje een blauwe eicocon die ze in haar kaken met zich meedraagt. Korte tijd voordat de eieren uitkomen wordt de eicocon tussen bladeren en stengels opgehangen in een los en slordig spinsel. Het vrouwtje blijft deze gesponne broedkamer echter bewaken tot de jongen zijn uitgekomen en voorgoed uitzwerven.

€ 3,23

Hangmatspin
Deze behoren tot één van de grootste inheemse spinnenfamilies. Ze maken een soort vlakke hangmat van fijn dicht spinsel dat maar weinig kleefstof bevat. Deze hangmatwebben worden door hun makers niet gebruikt om daarin lekker lui op hun rug te gaan liggen zonnen. Integendeel, ze hangen ondersteboven met hun klauwtjes vast gehaakt aan de onderzijde van de hangmat. Vanaf de hangmat naar boven toe lopen een groot aantal draden, steeds dichter naar elkaar toe. Een insect dat van de zijkant tussen de draden doorvliegt, probeert dan naar boven toe te ontsnappen, maar daar wordt het steeds nauwer. En daarom vluchten de insecten naar beneden en komen op de hangmat. En daar wacht de bewoner van het web. Hij schiet toe en grijpt het slachtoffer met zijn kaken dwars door de hangmat heen.

€ 0,78

Herfstspin
Dit dier is kleiner dan de kruisspin maar is toch ook een zeer veel voorkomend spinnetje. Let maar eens goed op het web dat is diagonaal gesponnen en een ander goed kenmerk is dat het web in het centrum een gat heeft (een soort patrijspoort midden in het web). Over het algemeen zitten er minder spaken in het web. De herfstspin is een slanke spin met verhoudingsgewijs lange poten. Als een web leeg is dan moet men proberen om de signaaldraad te vinden. Meestal zit aan de andere kant van deze draad de architect van het web.

€ 9,95

Huisspin
Vaak leidt haar aanwezigheid tot paniekreacties bij de aanwezigen. Met poten meegerekend kan dit dier ongeveer 6 cm lang worden. De mannetjes zijn hier ongeveer even groot als de vrouwtjes. Deze laatste kunnen een lokstof maken feromoon genoemd. Hierdoor raken de mannetjes volledig in extase. Hun liefdespel is niet seizoen gebonden want winter en zomer bestaan nauwelijks voor deze binnenzitters. De eitjes worden gelegd in gesponnen cocons aan de rand van de trechter. In elke cocon zitten ongeveer 50 eitjes.

Ze bouwen een trechtervormige buis, waarin ze zich schuilhouden. Aan de voorkant gaat deze buis over in een vrij vlak horizontaal niet klevend net. De trechterspinnen lopen hier met gemak overheen. Wanneer een loslopend insect in zo'n web terecht komt dan blijft hij niet vastplakken, maar blijft haken achter de draden. (struikelmat) Het dier struikelt en wordt een makkelijke prooi van de bouwer van de "hindernisbaan". Vaak duurt het dagen voor deze spin zijn woning met vangatelier heeft vervaardigd. (Een kruisspin doet het binnen enkele uren)

€ 39,87

Koepelspin
Deze spinnen zijn zeer zeldzaam. De mannetjes behoren tot de mooiste spinnen van ons dierenrijk. De bovenzijde van hun achterlijf is helderrood gekleur met 4 zwarte stippen.
Ze worden gerekend tot de kaardespinnen, alleen maken zij geen wielweb, wat de meeste kaardespinnen wel doen.
Ondergronds heeft het dier een woonbuis van ongeveer 10 cm bekleed met een dicht viltachtig spinsel. Boven de grond eindigt dit in een waterdichte koepel met het zelfde "behang". De koepel is aan de voorzijde open en gaat daar over in een vangnet. Een prooidier die daar in terecht komt wordt snel overmeesterd en gebeten. Het sterke gif doodt het slachtoffer vrij snel. De prooi (meestal kevers) wordt naar binnen gesleept en daar verder leeggezogen.

Tegen de tijd dat ze jongen krijgen wordt de gehele woonbuis geheel hermetisch afgesloten. Ter bescherming van de nieuwe gezinsleden.

Betalingen uitsluiten via PayPal, mail voor meer info naar spinnen@ookinde.eu